Tjänster MW Reflexion erbjuder

Tjänster

Utbildningar/föreläsningar

Utbildningar och föreläsningar läggs upp i samråd med kund. Teori blandas med konkreta exempel från vardagen, berättelser, samtal och gruppövningar som belyser ämnet.  

Grupputveckling

Vi människor är olika, och genom att lära känna oss själva lär vi också känna andra. Det är nödvändigt för att en grupp ska utvecklas. När vi vet var vi har varandra, så blir vi tryggare tillsammans. I en trygg gemenskap kan vi upptäcka att våra olikheter samverkar till ökat samarbete. Följden blir att gruppen lättare når sina mål och ett bättre resultat.  

Friskvård för insidan

Alla vill hitta rätt balans i livets svängningar, men det är inte alltid så lätt. Vad är viktigt, och hur väljer jag rätt i livet? Mycket drar i oss och påverkar oss. Vi ska ta hand om vår utsida, men vi är ju mycket mer än så. Att leva sitt liv inifrån och ut är viktigt, och då gäller det också att ta hand om insidan.  

Att möta sig själv och andra

Att hitta rätt som människa och medmänniska handlar om hur vi behandlar oss själva och varandra. Hur möter jag egentligen mig själv och vad gör jag för att få andra att använda sina resurser? Utan en god relation till sig själv och till andra faller det mesta. Så för att vara hel i det du gör, behöver du vara hel i den du är. Då möter du också andra på ett bra sätt.  

Svåra samtal

Ibland ställs du som medarbetare eller chef inför svåra samtal med dina kollegor/medarbetare. Det kan tex vara en krissituation. Att då känna till mer om hur vi människor reagerar och fungerar och vad du ska göra och säga kan vara ovärderligt. Svåra samtal handlar inte bara om teknik och att förstå sin medmänniska, utan också om din egen personliga mognad.  

Individuella samtal

Vi behöver alla sitta ner och bolla livet tillsammans med någon. Ibland kanske det är utifrån en speciell situation eller ett krisläge. Men det är också berikande att stanna upp mitt i det vanliga livet, för att sedan lättare kunna se nya perspektiv och vägar vidare. Individuella samtal kan ske vid några tillfällen eller så finns möjligheten till regelbundna handlednings/coachingsamtal.  

Grupphandledning

Att tillsammans som medarbetar- eller chefsgrupp ibland få sitta ner och lyfta frågor, svårigheter och möjligheter man står inför är något alla borde få göra. Personalhandledning kan ske utifrån en speciell situation, men också regelbundet utifrån gruppens frågeställningar och/eller valda teman för träffarna.  

Krishantering

Ibland händer det saker som ingen vill ska hända. Vi kan alla möta någon form av krissituation. Möjligheten finns till avlastande samtal, individuellt eller i grupp, i samband med en sådan händelse. Även minnesstunder vid dödsfall erbjuds. Föreläsningar och utbildningar inom krishantering kan ges till medarbetare, chefer eller krisgrupper inom företag och organisationer. Krisgrupper kan även få stöd att utveckla en väl fungerande krisorganisation. En nödvändighet när krissituationer uppstår.