Krishantering

Ibland händer det saker som ingen vill ska hända. Vi kan alla möta någon form av krissituation. Möjligheten finns till avlastande samtal, individuellt eller i grupp, i samband med en sådan händelse. Även minnesstunder vid dödsfall erbjuds. Föreläsningar och utbildningar inom krishantering kan ges till medarbetare, chefer eller krisgrupper inom företag och organisationer. Krisgrupper kan även få stöd att utveckla en väl fungerande krisorganisation. En nödvändighet när krissituationer uppstår.