Kunder & samarbetspartners

MW Reflexion har utfört uppdrag och samarbetet med bl.a.

 • Atlas Copco
 • Tierps kommun
 • Habia Cables
 • Munters
 • Swebus
 • Brukshälsan
 • Bjerking arkitekt och ingenjörsbyrå
 • Älvkarleby kommun
 • Svenska Missionskyrkan
 • Aspenskolan, Tierp
 • LO-facken i Uppsala kommun
 • Skogs och träfacket
 • Nätverket kyrka-arbetsliv i Sverige
 • Försäkringskassan
 • Projektet Hälsopunkten för långtidssjukskrivna, Tierps kommun
 • Samhall
 • Tierpsbyggen
 • YIT Sverige AB
 • TRR Trygghetsrådet
 • Startkraft
 • Arbetshälsa
 • Reflexa

MW Reflexion samarbetar med bl.a

 • Brukshälsan – företagshälovård i Tierp
 • Lennart Lindén – föreläsare och utbildare i ledarskap
 • Hans Öhman – föreläsare och utbildare i samtal
 • Regina Birkehorn – föreläsare och utbildare i krishantering
 • Enheten för hälsobefrämjande psykiatri, Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Henrik Mattsson – föreläsare och utbildare i kommunikation

Kund och deltagarkommentarer

Grupputvecklingsutbildning “Bra balans mellan övningar och prat” “Man kommer närmare varandra” “Fick nog en tankeställare angående mig själv. Hur jag är.” “Lagom mix av praktiska exempel och teori.” “Minns särskilt från kursen att jag hade en konkret upplevelse” Hälsoskolan, en en fortlöpande utbildning på Atlas Copco “Har lärt mig mycket om mig själv och andra” “Jag har lärt mig nya tankegångar om samarbete” “Det var en bra blandning av teori och praktik”

Om Mats

“Mats är mycket bra och lättförståelig som utbildare” “Bra, engagerad, lyssnade, bra flyt” “Mycket bra, enkel att förstå”