Grupputveckling

Vi människor är olika, och genom att lära känna oss själva lär vi också känna andra. Det är nödvändigt för att en grupp ska utvecklas. När vi vet var vi har varandra, så blir vi tryggare tillsammans. I en trygg gemenskap kan vi upptäcka att våra olikheter samverkar till ökat samarbete. Följden blir att gruppen lättare når sina mål och ett bättre resultat.

Är du intresserad av UGL utbildning, kontakta för mer information.