Individuella samtal

Vi behöver alla sitta ner och bolla livet tillsammans med någon. Ibland kanske det är utifrån en speciell situation eller ett krisläge. Men det är också berikande att stanna upp mitt i det vanliga livet, för att sedan lättare kunna se nya perspektiv och vägar vidare. Individuella samtal kan ske vid några tillfällen eller så finns möjligheten till regelbundna handlednings/coachingsamtal.