Utbildningar/föreläsningar

Utbildningar och föreläsningar läggs upp i samråd med kund. Teori blandas med konkreta exempel från vardagen, berättelser, samtal och gruppövningar som belyser ämnet.